Berichten

,

Almere Oosterwold – pioniers op de woningmarkt

Wie zich wil laten inspireren op het gebied van architectuur, zelfbouw, zelfvoorziening en innovatie binnen de particuliere woningmarkt zou eens een kijkje moeten nemen in en rondom Almere. Almere is voor sommige een nog ‘onbekende’ hub op het gebied van pionierswoningen, Tiny house concepten en modulaire bouw concepten, waar kritische vragen gesteld worden als het gaat om de woningmarkt en ‘waar woningen en haar omgeving daadwerkelijk aan moeten voldoen’. Nu, maar vooral in de toekomst. ‘Het tussen de regels door lezen’ of beter gezegd, de regels zelf herzien en maken staat centraal naast een geringe hoeveelheid ontwikkelregels.

Situatie woningmarkt

Dat ‘de woningmarkt op slot zit’ is geen nieuws meer. Vele huishoudens en individuen zitten compleet vast in een situatie waarin de huurprijs sparen onmogelijk maakt en kavels en woningen tegen torenhoge prijzen verkocht worden, vaak door zeer kostbare gemeentelijke zaken als het-bouwrijp-maken van agrarische grond of de woningmarkt waar de prijzen onverminderd kunnen blijven stijgen.

Flexibiliteit en vrijheid wordt ingedamd door alle regels waaraan men moet voldoen om een woning of kavel eigendom te kunnen maken en de tijd die we moeten spenderen om onze woonruimte te kunnen bekostigen. Een gestreste woningmarkt zou een andere juiste benaming kunnen zijn voor het algemene probleem wat nu heerst. De creativiteit, vrijheid, verantwoordelijkheid en flexibiliteit ontbreekt, maar gelukkig niet overal!

Almere zelfbouwstad – Oosterwold

Almere is een echte zelfbouwstad met Oosterwold als ultieme toevoeging op alle zelfbouwvormen. Als je aan zelfbouw denkt, betrekt dit zich vaak veelal op de woning zelf. In Oosterwold zijn de inwoners als collectief ook verantwoordelijk voor de volledige gebiedsinrichting. Zo zal u waarschijnlijk minder speeltuintjes met rubber tegels tegenkomen, maar daadwerkelijke ‘speeltuinen’, meer groen en meer zelfvoorzienende stadstuinen. Geef de individu ruimte en een plek en merk dat er vrijwel in iedereen een duurzame en ecologisch-verantwoorde gedachtegang zit.

“Wat ik misschien wel het meest bijzonder vind, is dat de overheid mij in dit project in beginsel behandelt als een volwassen mens, die eigen keuzes kan maken en verantwoordelijkheid kan nemen. Niet alleen voor mijn eigen huis, maar ook voor het gezamenlijk belang van de directe leefomgeving, zoals wegen en andere voorzieningen. En hoewel het in de uitvoering natuurlijk zoeken is, vind ik het een heel goed idee om mensen de mogelijkheid te geven zélf vorm te geven aan hun leven en directe leefomgeving.” – tuin-moes | https://maakoosterwold.nl/12e-blog/

Op de meeste kavels in Oosterwold is plek voor maximaal 12,5% bebouwing en minimaal 50% stadslandbouw, 7% publiek groen en 2% water. De verantwoordelijkheid voor de gebiedsinrichting betekent dat de overheid, in tegenstelling van de meeste andere plekken in Almere, geen wegen, riolering of waterberging aanlegt. De Oosterwolders creëren zelf de kavelwegen en paden en, kiezen eigen oplossingen voor de elektriciteitsvoorziening, waterafvoer en waterberging. Ook geven ze zelf de openbare ruimte vorm en onderhouden deze. Dat doen ze alleen of samen met anderen. Hierdoor betekent initiatiefnemen in Oosterwold dus veel meer dan het bouwen van een huis en het inrichten van de kavel; het is de ultieme vorm van doe-het-zelf gebiedsontwikkeling.